www.fsfu.org.ua

Понеділок, 09 23rd

Last updateвт., 22 трав. 2018 12pm

    EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianUkrainian

Правила проведення змагань з ловлі риби фідером

Ці Правила визначають умови, порядок організації і проведення змагань та встановлюють правила змагань для спортивної ловлі риби фідером. Правила розповсюджуються на організації і громадян, які проводять змагання з риболовного спорту або беруть у них участь.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання зі спортивної ловлі риби фідером (далі Змагання) пpоводяться з метою визначення кращих спортсменів та команд, підвищення майстеpності спортсменів, підготовки їх для подальшої участі у змаганнях pізного рівня в даному виді ловлі, пропаганди і популяризації риболовного спорту.

1.2. Спортивна ловля риби фідером – це ловля риби виключно за допомогою фідерного вудилища обладнаного котушкою, на снасть з годівницею або грузилом з одним повідцем та одним одинарним гачком. Фідерне вудилище - це вудилище оснащене пропускними кільцями, верхня частина якого конструктивно оснащена спеціальними гнучкими змінними вершинками (квівертипами), що мають різну жорсткість та є для спортсмена реєстратором покльовки риби. Загальна довжина фідерного вудилища (з квівертипом) повинна складати не більше 4,57м (15ft). Квівертип повинен обов`язково мати пропускні кільця та добре видиме забарвлення на одному чи декількох відрізках між ними. Допускається використання фідерних вудилищ з вклеєним в верхню секцію квівертипом, що складає з ним одну пряму лінію. В цьому випадку на верхній секції вудилища повинна бути позначка, що вказує на жорсткість вклеєного в неї квівертипа.

1.3. В залежності від заліку результатів, змагання поділяються на особисті, особисто-командні та командні «тандем». Порядок проведення змагання зазначається в Положенні про змагання.

1.4. В залежності від територіального охоплення та складу учасників, змагання (чемпіонати, кубки, першості, зустрічі) поділяються за такими рівнями:

- міжнародні;

- всеукраїнські (Чемпіонат та Кубок України);

- обласні (Чемпіонати та Кубки областей);

- міські, районні;

- клубні.

Всі вони, в свою чергу, поділяються на офіційні та неофіційні.

1.5. Офіційні змагання зі спортивної ловлі риби фідером проводяться відповідно до календарних планів, затверджених в установленому порядку Держкомспортом України або його структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Змагання незатверджені в календарному плані на поточний рік не є офіційними.

1.6. Всеукраїнські змагання проводяться Держкомспортом України та Федерацією риболовного спорту України тільки в категорії «чоловіки». В складі команд можуть бути юнаки (дівчата) та жінки. Участь дітей, підлітків та жінок в офіційних змаганнях інших рівнів визначається Положенням про змагання.

1.7. Всеукраїнські змагання проводяться щорічно і є рейтинговими змаганнями як для команд (командний залік) так і для спортсменів (особистий залік).

1.8. Змагання проводяться в один або декілька етапів, кожен з яких складається з одного або декількох турів. Кожен з етапів є окремим закінченим змаганням і регламентується окремим положенням в якому обов`язково вказується загальна кількість етапів та яким етапом за номером є даний. Окремо взятий тур будь-якого змагання не може бути етапом змагання. При проведенні змагання в декілька етапів, всі етапи проводяться в однакову кількість турів.

2.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

2.1. Організація, що проводить змагання, зобов’язана, з врахуванням цих Правил та інших нормативних документів, розробити і затвердити Положення про змагання і направити його учасникам не піздніше встановлених даними Правилам строків (п. 2.3). Положення не повинно супеpечити цим Пpавилам і чинним пpавилам аматорського і спортивного pиболовства у внутрішніх водоймах Укpаїни.

2.2. Положення повинне містити такі розділи:

- мета та завдання;

- керівництво змаганнями, організатори та їх контактні телефони, факс, e-mail;

- термін та місце проведення змагань;

- наявність обов`язкового тренування;

- характеристики водойми;

- можливі доповнення щодо наступних пунктів Правил: 1.3; 1.6; 2.6; 5.1; 5.2; 6.5; 7.2.1; 7.3.1; 7.3.7; 7.3.9; 7.3.11; 7.3.12; 7.8; 7.10; 8.7; 8.17; 8.20; 8.23; 8.28; 8.42; 8.50;

- фінансові умови участі в змаганнях;

- інші організаційні питання (карта проїзду, інформація щодо розташування навколо інфраструктури та інше).

2.3. Положення повинно бути надіслане учасникам змагань в терміни:

- всеукраїнські та міжнародні змагання — не пізніше ніж за 2 місяці до початку;

- обласні, міські, районні та клубні змагання — не пізніше, ніж за 1 місяці до початку;

2.4. Зміни та доповнення до Положення про змагання вносяться і затверджуються організаторами змагань не пізніше ніж за 10 діб, пpо що сповіщають учасникам змагань.

2.5. Учасники подають заявки організаторам змагань в теpмін, визначений у Положенні. Заявка повинна вміщувати таку інформацію пpо учасників:

- пpізвище та ім’я (повністю);

- pік наpодження;

- споpтивний pозpяд (при наявності);

- статус в команді (тренер, капітан, спортсмен, координатор, запасний);

- віза лікаpя пpо допуск до змагань.

2.6. Заявка підписується керівником організації (федерації, клубу) та відсилається організаторам поштовим листом, факсом або, як копія, на e-mail адресу, вказану в Положенні про змагання. Заявка на офіційні змагання повинна бути обов`язково завірена мокрою печаткою організації, яку представляє команда (спортсмен).

2.7. Організатори змагань, розглянувши заявку, підтверджують/відхиляють участь заявленої команди (спортсмена) у змаганнях, про що повинні сповістити представників команди (спортсмена) не пізніше 15 днів до початку змагання.

2.8. Не пізніше ніж за 1 годину до жеребкування представник команди повинен подати кінцеву заявку (в оригіналі) зі складом команди.

2.9. Організація, що проводить змагання:

- вирішує всі питання матеріально-технічного забезпечення і комплектування суддівської колегії (ваги та тара для зважування риби та інш.);

- призначає технічну комісію, Головну суддівську колегію, забезпечує охорону змагань і медичне обслуговування;

- здійснює розмітку зон та секторів;

- забезпечує максимально рівні умови усім спортсменам;

- забезпечує спортсменів стартовими номерами;

- після закінчення змагань видає кожній команді або висилає поштою таблицю технічних результатів змагань.

3. ТЕХНІЧНА КОМІСІЯ

3.1 Технічна комісія призначається організацією, яка проводить змагання. В склад комісії повинні входити кваліфіковані судді та спеціалісти відповідної дисципліни (тренери команд, спортсмени та інш.). Функції технічної комісії можуть бути доручені Суддівській колегії змагань.

3.2 До початку змагань Технічна комісія повинна:

- обстежити водойму – можливе місце проведення змагань на відповідність його Правилам змагань та запланованій кількості учасників;

- визначити основні параметри водойми на ділянці змагань (ширина, глибина, наявність течії, х-ка дна, наявність рослинності та можливі особливості), види та можливі розміри риби, прийняти необхідні міри, щодо усунення природних та неприродних перешкод на місці змагань.

3.3. Свої висновки Технічна комісія оформляє у вигляді звіту для організатора змагань.

4. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ

4.1. Суддівська колегія призначається та затверджується, не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань, організацією, яка проводить змагання. До складу суддівської колегії входять головна суддівська колегія і судді в зонах. У залежності від масштабу змагань склад суддівської колегії може бути змінений.

4.2. До складу Суддівської колегії входять головний суддя, заступник головного судді та головний секретар.

4.3. Суддівська колегія несе відповідальність за підготовку та проведення змагань у відповідності до діючих Правил і Положення про змагання та визначення результатів змагань.

4.4. Представники суддівської колегії повинні візуально розрізнятися серед інших учасників змагання. Мати добре зрозумілі позначки (написи), щодо їх статусу на змаганнях, на верхній одежі, головних уборах, бейджах і т.п.

4.5. Обов’язки членів суддівської колегії:

4.5.1. Усі судді повинні чітко знати та розуміти Правила та Положення про змагання.

4.5.2. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за додержання учасниками діючих Правил і Положення про змагання, розподіляє обов’язки серед судів, призначає (за необхідністю) технічну комісію, якщо це не передбачено рішенням організації, яка проводить змагання.

4.5.3. Головний суддя повинен проводити засідання суддівської колегії до початку змагань, за підсумками кожного дня і для затвердження загальних результатів, а також в інших випадках, які потребують колегіального рішення. Засідання суддівської колегії за підсумками і загальними результатами дня проводяться спільно з капітанами команд.

4.5.4. Головний суддя зобов’язаний:

- перед змаганням провести нараду та інструктаж суддів;

- припинити або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують безпеці учасників;

- розглянути допущені учасниками порушення Правил змагань і протести, що надходять, і разом із головною суддівською колегією прийняти рішення;

- після закінчення змагань, в термін до 10 днів, здати звіт і протоколи до організації, що проводить змагання.

4.5.5. Головний суддя має право:

- перенести початок змагань при необхідності;

- відмінити або тимчасово припинити змагання через несприятливі погодні умови;

- проводити переміщення суддів у ході змагань;

- усунути від суддівства суддю, який зробив грубу помилку або не справився з виконанням своїх обов’язків;

- відмінити рішення судді, якщо воно помилкове;

- виконувати функції любого з членів суддівської колегії за необхідністю.

4.5.6. Заступник головного судді виконує вказівки головного судді, а в його відсутність замінює його і діє відповідного до повноважень головного судді.

4.5.7. Головний секретар приймає заявки на участь у змаганнях, проводить жеребкування і несе відповідальність за оформлення всієї суддівської документації. Після закінчення змагань підводить підсумки з суддями.

4.5.8. Суддя в зоні контролює дотримання Правил і Положення про змагання, перевіряє учасників змагання відповідно до протоколу зони, перевіряє кількість, вид, склад прикормок та насадок відповідно до Правил та Положення про змагання, відповідає за хід змагань у зоні, не допускає присутність сторонніх осіб у зоні змагань та секторах спортсменів. Має право дозволяти спортсменам виходити з секторів за їх бажанням та передавати їм дозволені речі. Після закінчення туру суддя в зоні повідомляє головному судді про всі порушення Правил змагань, допущених спортсменами і зроблених їм попередженнях.

4.5.9. Суддя в зоні бере участь у зважуванні улову спортсменів своєї зони та пред’являє протокол з результатами зважування спортсменам на підпис.

4.5.10. Представники Суддівської колегії повинні бути присутніми на обов`язкових тренуваннях.

4.6. Інформація про участь судді у офіційних змаганнях заноситься у особисту книжку судді.

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

5.1. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які внесені до заявки, мають дозвіл лікаря та відповідають вимогам, які визначені в Положенні про змагання.

5.2. До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються команди областей, м. Києва, Автономної Республіки Крим, та м. Севастополя тільки повного складу та відповідно до діючих квот. Повний склад команди на всеукраїнських змаганнях - 4 спортсмени. За необхідністю, команда має право до участі у змаганнях додатково заявити: тренера команди (не більше одного), запасного спортсмена (не більше одного), координаторів (не більше двох). Склади команд, кількість та наявність додатково заявлених членів команд на інших змаганнях інших рівнів зазначається в Положенні про змагання.

5.3. Кожен спортсмен та член команди зобов’язаний знати і додержуватися Правил та Положення про змагання; під час змагання стримано та з повагою відноситися до учасників змагань, не шуміти і не заважати іншим учасникам, не перешкоджати процесу зважування, своєчасно з’явитися на старт і фініш, не допускати віпадків появи в нетверезому стані на усіх заходах , передбачених регламентом змагань.

5.4. Спортсмени та члени команди не можуть втручатися в роботу Суддівської колегії. Всі необхідні довідки тренер (капітан) команди одержує від головного судді, а інші члени команди – від тренера (капітана) своєї команди відповідно.

5.5. Команди (спортсмени на особистих змаганнях) повинні обов`язково бути присутніми на загальному шикуванні, на відкритті та закритті змагання (нагородженні) або завчасно повідомити організаторам про свою відсутність на цих заходах з зазначенням причини.

5.6. Запасний спортсмен, зазначений у заявці, може замінити основного спортсмена, координатора або тренера команди за заявою тренера команди. Знятий зі змагання спортсмен або інший член команди запасним спортсменом не заміняється.

5.7. Спортсмен на змаганні зобов’язаний мати стартовий номер, документи, що його засвідчують, а також документи, які підтверджують його спортивну кваліфікацію (за вимогою Суддівської колегії).

5.8. Тренер та координатори команди на змаганні зобов’язані мати документи, що їх засвідчують, а також додаткові відмітки (написи на формі, бейджі та т.п.), що засвідчували б їх членство в тій чи іншій команді та вказували їх статус на змаганнях.

5.9. Тренер, будучи керівником команди, відповідає за організацію, поводження і дисципліну членів команди.

5.10. Тренер зобов’язаний бути присутнім на засіданнях Суддівської колегії, де розглядаються питання, пов’язанні із його командою, має право брати участь у жеребкуванні і бути присутнім при зважуванні уловів.

5.11. Тренер подає письмову заяву про зміни в команді не пізніше ніж за 1 годину до початку жеребкування кожного туру, а також протести (за всіх членів команди) з приводу проведення змагань і суддівства.

5.12. Тренер має право давати своєму спортсмену словесні поради і вказівки та знаходитися в межах сектора спортсмена виключно своєї команди («тандему) з дозволу судді в зоні.

5.13. Координатори мають право збирати необхідну для своєї команди інформацію з зон ловлі, доповідати її тренеру команди та спортсменам не заходячі в межі секторів, при цьому не заважаючи іншим учасникам змагань. Можуть бути присутніми при зважуванні.

5.14. За поpушення цих Пpавил і Положення пpо змагання до спортсмена можуть бути застосовані відповідні санкції (п. 11).

5.15. Координатори і тренери команд, що порушують вимоги Правил змагань та Положення про змагання, рішенням Суддівської колегії попереджуються або відсторонюються від участі в змаганні.

5.16. При відсутності тренера його обов`язки виконує капітан команди.

6. РОЗМІТКА ЗОН ТА СЕКТОРІВ

6.1. Категорично забороняється розміщувати учасників змагань на відстані менше 50 метрів від ліній електропередач та трансформаторних підстанцій.

6.2. Ділянка водойми, виділена для проведення змагань, повинна бути, за можливістю, прямою та мати однакові умови в відношенні глибини, рель`єфа дна, рослинності, підходів до місця лову та інш. Ширина водойми не повинна бути менше 35 метрів. Глибина повинна бути, по можливості, однаковою на протязі всієї ділянки.

6.3. Зони та сектори, незалежно від кількості турів що проводяться, розмічаються за єдиним принципом. Всі тури багатотурового змагання повинні бути проведені на одній і тій самій ділянці водойми. Схема розбивки цієї ділянки на зони та сектори повинна бути ідентичною в усіх турах. Розмітка зон та секторів повинна бути закінчена до початку жеребкування.

6.4. Розрив між секторами всередині зони не допускається, за винятком випадків, коли місце має значну природну перешкоду , що заважає спортсмену вільно розташовуватися в секторі.

6.5. При проведенні всеукраїнських змаганнях, ділянка, обрана для їх проведення, ділиться на чотири зони. Зони, в свою чергу, діляться на сектори, залежно від кількості спортсменів за принципом - кількість секторів в зоні дорівнює кількості команд, що приймають участь у змаганні. При проведенні змагань особистого заліку або командного типу «тандем» ділянка для проведення змагань ділиться тільки на кількість секторів, рівну кількості спортсменів («тандемів»). На змаганнях інших рівнів кількість зон та секторів визначається за рішенням організаторів та вказується в Положенні про змагання.

6.6. Кількість секторів в зонах не повинна різнитися більш ніж на один сектор.

6.7. Зони та сектори розмежовуються від берега вглиб суші шнуром або прапорцями не менш, ніж на 5 метрів.

6.8. Зони позначаються латинськими літерами А,В,С і т.д., а сектори – цифрами 1,2,3, і т.д. нанесеними на прапорцях, табличках або безпосередньо на покритті сектора (бетонні плити та т.п.). Позначки та їх носії можуть бути довільної форми та розмірів але однотипні, добре видимі та зрозумілі спортсменам, суддям та глядачам.

6.9. Розбивка зон та секторів повинна здійснюватися або перевірятися за участю членів Технічної комісії.

6.10. При проведенні змагань, довжина сектора вздовж берега встановлюється не менше 10 метрів, а для командних змагань «тандем» - не менше 15 метрів.

6.11. За необхідністю допускаються розриви між зонами. Максимальний розрив між зонами визначається з урахуванням фактора часу, тобто щоб спортсмен зміг дістатися пішки від місця жеребкування до свого сектора від моменту закінчення жеребкування до сигналу «вхід в сектор» за час, відведений на це Положенням про змагання.

6.12. Дозволяється розташовувати зони для проведення змагань на протилежних берегах водойми. При ширині водойми більше 200 метрів дозволяється розташовувати зони на протилежних берегах одна проти іншої.

6.13. Розмічення зон та секторів в цих зонах на березі водойми проводиться з ліва на право.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

7.1. Змагання зі спортивної ловлі фідером складаються з тренувань та турів. Всеукраїнські змагання складаються з:

- тренування - перший день змагань;

- 1-й тур – другий день змагань;

- 2-й тур – третій день змагань.

7.2. Тренування.

7.2.1. Тренування на всеукраїнських змаганнях є обов`язковим (обов`язкова присутність всіх зареєстрованих спортсменів та команд). Кількість необхідного часу для безпосередньо ловлі риби (не менше 3-ох годин) та година початку проведення тренування визначається Положенням про змагання. Необхідність проведення та потрібний час для тренування на змаганнях інших рівнів зазначається в Положенні про змагання.

7.2.2. Тренування проводиться в зонах та секторах розмічених для проведення турів цих змагань.

7.2.3. Тренування складається з жеребкування, підготовки та ловлі. Кількість часу необхідного для підготовки (час між кінцем жеребкування та сигналом «старт») на тренуванні визначається членами Суддівської колегії присутніми на тренуванні безпосередньо після закінчення жеребкування.

7.2.4. Результати тренування в основний протокол змагань не вносяться.

7.3. Тури.

7.3.1. Кількість днів проведення всеукраїнських змагань -3. Кількість турів на всеукраїнських змаганнях – 2. Кількість турів на інших змаганнях інших рівнів зазначається в Положенні про змагання.

7.3.2. Кожен тур змагань зі спортивної ловлі фідером складається з таких частин, що виконується в наступній послідовності:

а) жеребкування;

б) підготовка;

в) ловля;

г) зважування;

д) підведення результатів;

е) нагородження (після закінчення змагання);

7.3.3. Зони та сектори розподіляються серед спортсменів шляхом жеребкування. Порядок черги , за яким відбувається жеребкування, встановлюється рішенням Суддівської колегії безпосередньо перед його початком. При проведенні командно-особистих змагань, в кожній зоні повинно бути по одному спортсмену з кожної команди.

7.3.4. На протязі кожного з турів особисто-командного змагання жодна з команд не має права двічі отримати крайній сектор зони. Під час жеребкування секторів спортсмени команд, що отримали крайні сектори в одній із зон, тягнуть жереб сектора наступних зон в першу чергу за тієї умови, щоб не допустити попадання спортсменів однієї команди в крайні сектори в декількох зонах одночасно.

7.3.5. Жоден спортсмен не має права більше одного разу за етап змагання опинитися в крайньому секторі зони. Спортсмени, що виступали в крайніх секторах в попередньому турі етапу, тягнуть жереб в поточному туріх, в першу чергу за тієї умови, щоб не допустити повторного попадання за етап змагання в крайній сектор зони.

7.3.6. Жеребкування спортсменів по зонах на змаганнях особисто-командного заліку проводиться виключно перед початком першого туру змагань. Жеребкування спортсменів по секторах проводиться перед початком кожного туру змагань окремо по кожній зоні. При проведенні змагань в особистому заліку чи командному «тандем» жеребкування проводиться по загальній кількості секторів. В жеребкуванні можуть приймати участь спортсмени команди та тренер. Година початку проведення жеребкування зазначається у Положенні про змагання (регламент) і є годиною початку туру.

7.3.7. Кількість часу до сигналу «вхід в сектор» зазначається у Положенні про змагання з урахуванням п. 6.11.

7.3.8. Сигнал «вхід в сектор» є сигналом початку підготовки.

7.3.9. Час, відведений на підготовку, на всеукраїнських змаганнях складає 120 хвилин. Суддівська колегія має право скоротити час підготовки до 60 хвилин (беручі до уваги погодні умови та інші фактори) або згодою більшості спортсменів (шляхом голосування тренерів команд після закінчення жеребкування). Час підготовки на інших змаганнях зазначається у Положенні про змагання.

7.3.10. Сигнал «старт» є сигналом для початку безпосередньо вилову риби спортсменами.

7.3.11. Окремий час на попередній закорм на всеукраїнських змаганнях не виділяється. Дозволеним початком закорму вважається сигнал «старт». Час на попередній закорм перед початком ловлі може бути виділений на інших змаганнях, про що зазначається у Положенні про змагання.

7.3.12. Кількість часу для ловлі риби на всеукраїнських змаганнях – 5 годин. Ловля риби починається сигналом «старт» та завершується сигналом «фініш». На інших змаганнях, час для ловлі риби може бути зменшений або збільшений, про що зазначається у Положенні про змагання.

7.3.13. Сигнал «фініш» є сигналом, що припиняє ловлю риби спортсменами. Після цього сигналу спортсменам забороняється виходити з секторів. Також забороняється заходити в сектори спортсменів іншим людям, поки улов спортсмена не буде зважено..

7.3.14. Після сигналу «фініш» улов спортсменів («тандемів») зважується. Спортсмен, після зважування його улову, повинен обов`язково розписатися у протоколі зважування зони, що знаходиться у судді зони, за свій результат. Після зважування улов знову повертається у саж спортсмена. Всі зауваження та заперечення на рахунок процесу зважування та його результатів приймаються від тренерів та спортсменів тільки до моменту, коли спортсмен розписався за свій результат в протоколі зважування зони.

7.3.15. Про закінчення зважування уловів спортсменів сповіщає сигнал «зважування закінчено», що дозволяє спортсменам відпустити улов. Цей сигнал автоматично розпочинає процес підведення результатів змагань Суддівською колегією та підготовку до процедури нагородження.

7.3.16. Після закінчення підведення результатів лунає сигнал «нагородження».

7.4. Всі сигнали під час проведення змагань подаються головним суддею змагань добре видимим (світловим), чутним (звуковим) способом, дублюються голосом суддями зони в усіх зонах.

7.5. Змагання може бути припинене або відмінене рішенням головного судді у випадку несприятливих погодних умов, або за наявністю інших непередбачених обставин, що можуть загрожувати життю учасників змагання.

7.6. У випадку початку грози змагання негайно припиняються, подачею спеціального сигналу «перервати ловлю». Після сигналу спортсмен повинен вимотати оснастку, вийти з сектора залишивши все риболовне спорядження та улов в межах свого сектору. При цьому спортсмен повинен самостійно забезпечити збереження всього, що залишилось в його секторі. Відповідальність за збереження повністю накладається на спортсмена.

7.7. Якщо умови дозволяють продовжувати змагання після перерви в межах розпорядку дня, змагання можуть бути продовжені.

7.8. При проведенні всеукраїнських змагань, перерва не може продовжуватися більше половини строку, відведеного безпосередньо на ловлю риби (більше 2,5 годин). Час такої перерви не додається до часу вилову риби. На інших змаганнях час продовження можливої перерви визначається організаторами змагань.

7.9. Після закінчення перерви, спочатку подається сигнал, що дозволяє спортсменам зайняти свої місця, після чого, через 5 хвилин, подається сигнал «поновити ловлю» на продовження ловлі.

7.10. Якщо атмосферні умови не поліпшуються, або розпорядок не дозволяє продовжувати змагання, то на всеукраїнських змаганнях тур може вважатися дійсним, якщо його довготривалість склала не менше половини часу, відведеного безпосередньо на ловлю риби (не менше 2,5 годин). На інших змаганнях дійсним/недійсним тур може вважатися при інших умовах, про що зазначають організатори змагання.

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

8.1. В особистих та особисто-командних змаганнях в кожному секторі знаходиться один спортсмен, та лов риби спортсменом відбувається за допомогою тільки однієї снасті (одного вудлища), включаючи вудлище оснащене для дослідження точок ловлі або закорму, оснасткою з одним поводком та одним одинарним гачком. Після сигналу «старт» заборонене одночасне знаходження в воді оснасток двох або більше вудлищ, незалежно від їх типу та оснащення (поводок з гачком, грузик, годівниця).

8.2. В командних змаганнях типу «тандем» в кожному секторі знаходиться два спортсмена та ловля риби відбувається за допомогою двох снастей. Після сигналу «старт» заборонене одночасне знаходження в воді більш ніж двох вудлищ, незалежно від їх типу та оснащення (поводок з гачком, грузик, годівниця).

8.3. Дозволяється використовувати любі різновиди монтажу оснастки за умови, що оснастка, яка застосовується під час лову (всі її елементи в зборі, включаючи годівницю без прикормки) повинна мати негативну плавучість. Забороняється використання на будь-яких частинах оснастки додаткових елементів з позитивною плавучістю (корок, пінопласт та інші подібні матеріали штучного або природного походження).

8.4. Безпосередньо під час ловлі риби, вудлище може знаходитися в руках спортсмена або на підставці будь-якої конструкції та різновиду.

8.5. Спортсмену дозволяється використовувати прикормку та насадку тільки природного походження. Насадка та прикормка можуть бути пофарбовані та змочені нетоксичними ароматичними речовинами.

8.6. Забороняються приманки та прикорми, що містять в не переробленому вигляді живу або мертву рибу, живих та мертвих мурах, мурашині яйця та ікру риб. Забороняється застосування наркотичних та дурманячих рибу речовин. Забороняється насаджувати на гачок та поводок оснастки разом (або замість) з насадкою газонаповнених пластмас різних форм та видів (пінопласти та т.п.), корок та серцевин різного виду рослин.

8.7. На всеукраїнських змаганнях кількість дозволеної прикормки на один тур змагання на одного спортсмена складає: 12л зволоженої суміші + 1,5л тваринної складової (де мотиля не більше 0,5л). Кількість прикормки на командних змаганнях «тандем» відповідно: 24л + 3кг (де мотиля не більше 1кг) на «тандем». Кількість та співвідношення дозволеної прикормки на інших змаганнях може бути змінено, про що зазначається у Положенні про змагання.

8.8. Тваринна складова прикормки складається з живих організмів в живому чи неживому (термічно або хімічно обробленому) стані або та, що містить чітко розрізнені частини живих організмів (наприклад мотиля, опариша, черв`яків та інш.).

8.9. Кількість насадок та сухих ароматизаторів обов`язково входить до кількості дозволеної прикормки. Рідкі ароматизатори та діпи для насадок використовуються на протязі туру змагання в необмеженій кількості.

8.10. Перевірка прикормки та насадки Суддівською колегією повинна бути розпочата не раніше ніж за пів години після сигналу «вхід в зону» та завершена не пізніше ніж за пів години до сигналу «старт». Прикормка та насадка повинні бути пред`явлені спортсменом для перевірки у мірній тарі. Мірна тара повинна мати чітко вказаний об`єм вмісту, нанесений промисловим шляхом. Ємність мірної тари повинна бути максимально наближена до дозволеного об`єму насадок та прикормки, що обмежується цими Правилами чи Положенням про змагання.

8.11. До перевірки прикормки Суддівською колегією, змішування тваринної складової прикормки з іншими видами дозволеної прикормки категорично забороняється. Після перевірки живі компоненти дозволяється змішувати з прикормкою. Використання сит та механічних засобів для змішування прикормки після перевірки прикормки заборонено.

8.12. Об’єм прикормки, в якій під час перевірки виявлено компоненти тваринної складової, враховується в загальному як тваринна складова прикормки.

8.13. В секторі, після перевірки, дозволяється зберігати тільки ту кількість прикормки та тваринної складової прикормки, яка дозволена цими Правилами або Положенням про змагання, та була перевірена суддями .

8.14. Додаткові замішування прикормки після перевірки та підчас ловлі забороняється.

8.15. Додаткове зволоження прикормки дозволене тільки за допомогою пульверизатора з застосуванням води, об`єм якої не обмежений. Всі інші способи додаткового зволоження після перевірки заборонені.

8.16. Закорм точок лову дозволений тільки за допомогою годівниці. Інші способи заборонені. Кількість точок лову в межах сектора не обмежена.

8.17. При проведенні всеукраїнських змагань насадка повинна знаходитися безпосередньо на гачку. Не дозволяється використовувати «волосяну» оснастку, силіконові кембрики або кільця для кріплення насадки (пеллета, пучків мотиля та подібні насадки). Не дозволяється використовувати «пружинки» на тілі гачка для утримання насадки, грузики (мормишки) та інше. На інших змаганнях використання дозволених оснасток та допоміжних предметів оснасток зазначається у Положенні про змагання.

8.18. Кількість додаткових вудлищ та оснасток на змаганнях не нормується.

8.19. Покльовка риби визначається спортсменом тільки по гнучкій вершинці фідерного вудлища. Допоміжні сигналізатори кльову заборонені.

8.20. Закидання оснастки (заведення оснастки) в місце ловлі виконується тільки вудлищем, виключно за допомогою м`язової сили спортсмена. Дальність забросу не обмежується. Як виключення, обмеженою може бути тільки ближня дистанція забросу (наприклад: не ближче 10м від берега, на якому знаходиться сектор спортсмена), про що обов`язково зазначається у Положенні про змагання.

8.21. Заборонено виконувати боковий заброс та інші види забросів, окрім забросу із-за голови (з-за спини). Заброси снастей (незалежно від їх типу), дослідження точок лову та закорм за межами свого сектора категорично заборонені.

8.22. Під час змагань спортсменам дозволяється користуватися платформами, ящики, стільці та т.п. Біля основної платформи (ящика, стільця) може бути встановлено допоміжне обладнання для виконання додаткових функцій.

8.23. На всеукраїнських змаганнях на момент сигналу «старт», дві опорні ніжки платформи (ящика, стільця) повинні розташовуватися зовні води, на березі. Під час туру перестановка платформи (ящика, стільця) дозволяється тільки в сторону берега. На командних змаганнях «тандем» платформи (ящики, стільці) спортсменів однієї команди в секторі повинні бути встановлені на відстані не менше 1 метра одна від одної. При проведенні інших змагань розташування платформи (ящика, стільця) в секторі та відстань між ними (але не менше 1 метра) зазначається у Положенні про змагання.

8.24. Після прибуття спортсмена до свого сектора, він повинен скласти своє спорядження в своєму секторі, після чого залишити його. Це ж стосується осіб, що допомагають спортсмену. Будь-яка підготовка спорядження в межах сектора спортсмена до сигналу «вхід в сектор» забороняється, окрім готування прикормки (поза межами сектора).

8.25. Спортсмену дозволено довільно розміщувати вудлище під час ловлі, але частини вудлища при цьому, не повинні виходити за межі сектора спортсмена.

8.26. В ході змагань спортсмен може розташовуватись в секторі для ловлі, як вважає за потрібне, але речі, що розташовуються в секторі або їх частини, не повинні виходити за межі сектора.

8.27. В своєму секторі спортсмен повинен пересуватися по можливості безшумно та своїми діями не заважати іншим учасникам змагань.

8.28. На всеукраїнських змаганнях проміри глибин та інші дослідження точок ловлі дозволено виконувати тільки за допомогою грузика або порожньої годівниці після сигналу «вхід в сектор» та до сигналу «фініш». Всі інші способи проміру глибини та дослідження точок ловлі заборонені. При проведенні інших змагань додаткові способи дослідження точок ловлі зазначаються в Положенні про змагання.

8.29. За вимогою судді, під час ловлі риби (в період між сигналами «старт» та «фініш»), спортсмен зобов`язаний пред`явити свою оснастку, прикорму, насадки та будь-яке інше спорядження, що на той момент знаходиться в секторі, для перевірки, навіть якщо для цього потрібно буде припинити ловлю на час перевірки.

8.30. Дозволяється вихід спортсмена за межі сектора для вирівнювання довжин жилок з дозволу члена Суддівської колегії тільки до сигналу «старт».

8.31. Спортсмену дозволяється заходити в воду на глибину не вищу його колін. Заходити на більшу глибину спортсмен може тільки з дозволу члена Суддівської колегії.

8.32. Після сигналу «вхід в сектор» і до сигналу «зважування закінчено» спортсмен має право вийти за межі свого сектора за причиною крайньої необхідності і тільки з дозволу члена Суддівської колегії. При цьому всі оснастки спортсмена на період його відсутності повинні знаходитися не в воді.

8.33. Без дозволу члена Суддівської колегії після сигналу «вхід в сектор» й до сигналу «зважування закінчено» спортсмени не мають права приймати від спортсменів та інших осіб будь-яку практичну допомогу у підготуванні місця змагань, снастей, насадки і прикормки, виведенні риби та надавати допомогу іншим спортсменам.

8.34. Підсакою в процесі виважування, на змаганнях особистого та особисто-командного заліку, може користуватися лише сам спортсмен.

8.35. В командних змаганнях «тандем» підготовку спорядження, прикормки, процес виважування (допомога підсакою) спортсмени однієї команди можуть виконувати разом.

8.36. Після сигналу «вхід в сектор» й до сигналу «зважування закінчено», додаткові оснастки (тільки до сигналу «старт»), насадки, прикормки та тваринна складова (тільки до перевірки прикормки), питна вода, їжа, ліки та т.п. можуть бути передані спортсмену в його сектор тільки через члена Суддівської колегії.

8.37. Під час змагань спортсмени зобов’язані зберігати рибу таким чином, щоб вона залишалася живою (по можливості) на момент зважування. Саж з рибою повинен бути максимально занурений у воду

8.38. Мінімальна дозволена довжина сажа - 3м. Використання сажа з металевою сіткою заборонено.

8.39. На командних змаганнях «тандем» риба може зберігається в сажі кожного спортсмена команди окремо, або в спільному сажі.

8.40. Виноситирибу за межі сектора до сигналу «зважування закінчено» заборонено.

8.41. За вимогою власників водойми або організаторів змагань спіймана спортсменами риба, зазначеного в Положенні про змагання виду або розміру, може бути зважена одразу після її вилову та відпущена. В такому випадку, після зважування риби членами Суддівської колегії, спортсмен повинен розписатися в протоколі зважування зони за вагу кожного виловленого екземпляра.

8.42. На всеукраїнських змаганнях до заліку приймається вся виловлена риба (окрім тієї, що занесена до Червоної книги України). При проведенні інших змагань, дозволяється не приймати до заліку один або декілька видів риб про що зазначається у Положенні про змагання.

8.43. До заліку приймається риба, яка випадково виловлена не за рот. Навмисне багріння риби та пристрої автоматичного засікання забороняються.

8.44. Риба, спіймана сумісно з іншою оснасткою (обірваною), теж приймається до заліку. Якщо при цьому спіймано більше ніж одна риба, до заліку приймається тільки одна (на розсуд спортсмена), всі інші повинні бути негайно відпущені.

8.45. Риба, що не йде до заліку негайно відпускається у водойму.

8.46. На всеукраїнських змаганнях, після сигналу «фініш» в залік йде риба, яка знаходиться в сажі або, на момент подачі сигналу, вилучена з води чи знаходиться в підсаку. Додатковий час на виважування риби після сигналу «фініш» не надається. При проведенні інших змагань додатковий час на виважування може бути доданий, про що зазначається у Положенні про змагання.

8.47. Риба, яка була виловлена під час тренування та подальших турів змагання повинна бути негайно відпущена після сигналу судді зони «зважування закінчено» з належною обережністю.

8.48. Риба, яка була виловлена під час змагання й загинула, або риба, яку не дозволено власниками водойми чи організаторами відпускати в водойму, збирається членами Суддівської колегії та віддається в розпорядження власників водойми або головного судді.

8.49. Дозволено використання радіостанцій та мобільних засобів зв`язку, але не заважаючи цим іншим учасникам змагання.

8.50. На змаганнях, що проходять в два чи більше днів, після закінчення кожного з турів (сигнал «зважування закінчено»), крім останнього туру, спортсмени зобов`язані залишити сектор змагань на протязі 120 хвилин, якщо інше не зазначено в Положенні про змагання.

8.51. Всім учасникам змагань категорично забороняється заважати процедурі зважування, відволікати судей та заважати їх роботі.

8.52. Після закінчення тренування та кожного з турів спортсмен обов`язково повинен прибрати після себе сміття в секторі. За вимогою власників водойми або організаторів змагань, викидання в воду прикормки, насадки, тваринної складової прикормки що залишилася у спортсмена («тандему») після туру змагань, може бути забаронене, про що зазначається у Положенні про змагання.

9. ЗВАЖУВАННЯ, ПІДВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

9.1. До зважування приймається риба, дозволена до вилову Положенням про змагання.

9.2. Результатом зважування є запис судді в зоні в протоколі зважування зони за обов`язковою наявністю підпису спортсмена.

9.3. До приходу в сектор суддівської бригади (судді в зоні), яка проводить зважування, спортсмен повинен тримати свій саж у воді. Рибу із сажа приймає представник суддівської бригади. Улов зважується, але не підраховується.

9.4. Зважування риби проводиться розсипом в тарі сітчатого типу або з перфорованим дном, що не заважає вільному стіканню води. Процес зважування риби, пійманої спортсменом, проводиться в межах його сектора. Риба зважується в чистому вигляді, в єдиноподібній тарі.

9.5. Зважування улову виконується з максимальною точністю в межах технічного допуску вагів, але з похибкою не більше 10 грамів. У випадку, якщо змагання проводяться у двох або більше зонах, зважування проводиться одночасно двома бригадами за допомогою вагів однакової моделі. Ваги, що використовуються для зважування риби, перед початком зважування обов`язково перевіряються головним суддею змагань. Забороняється використовувати ваги без обнуління тари.

9.6. Під час процедури зважування, ваги повинні обов`язково розташовуватися на спеціальному штативі (тринога), забороняється тримати штатив в руці під час зважування. Забороняється використовувати ваги без обнуління тари та будь-яким чином корегувати вагу, вказану вагами.

9.7. Спортсмен повинний бути присутнім при зважуванні, для того, щоб спостерігати зважування і підписати протокол зважування зони, у якому вказується вага його улову. Після підписання протоколу зважування зони ніякі претензії щодо ваги улову від спортсменів або представників команди не приймаються.

9.8. При визначенні результатів на командних змаганнях «тандем» зважування риби проводиться у всієї команди в цілому.

9.9. В особистих змаганнях результати зараховуються кожному спортсмену окремо. В особисто-командних змаганнях – кожному спортсмену окремо та команді в цілому. В командних змаганнях «тандем» тільки команді.

9.10. Улов спортсмена («тандему») може бути повторно зважений тільки у випадку заміни ваг у випадку їх технічної несправності.

9.11. За пред’явлену рибу спортсмену нараховується по 1 балу за кожний грам ваги.

9.12. На змаганнях, що проводяться в декілька турів, для отримання кінцевого залікового результату, спортсмени (команди, «тандеми») повинні взяти участь в усіх турах змагання та не бути знятими зі змагань.

9.13. Визначення командних результатів здійснюється за сумою місць, зайнятих спортсменами однієї команди у своїх зонах.

9.14. Визначення особистих результатів, та командних «тандем», здійснюється за сумою місць, зайнятих спортсменом /«тандемом» на змаганні.

9.15. Переможцем в турі призначається спортсмен («тандем») або команда, що має найбільшу кількість балів. При рівній кількості балів у одній зоні спортсменам, зараховується місце, яке визначається як середнє арифметичне від суми місць, що вони повинні були б поділити.

Приклад 1: два спортсмена, що претендують на 5-е місце, одержують (5+6)/2 = 5,5 очок (місць) кожний;

Приклад 2: три спортсмена, що претендують на 8-е місце, одержують (8+9+10)/3=9 очок (місць) кожний.

9.16. Спортсмени, що залишилися без улову, отримують місце, що рівне максимальному місцю, плюс одне.

9.17. При знятті спортсмена(нів) або команд зі змагань після зважування їх уловів, спортсмени (команди), що займають місця наступні за ним(и), відповідно, зміщуються на турнірне місце(я) знятого(их) спортсмена(нів) чи команд.

9.18. Переможцем змагання в особистому заліку багатотурових змагань є спортсмен, що набрав найменшу суму місць за всі тури. У випадку рівності суми місць у двох чи більше спортсменів переможцем вважається спортсмен, який має найбільшу сумарну кількість балів за всі тури. У випадку рівності сумарної кількості балів за всі тури, переможцем вважається спортсмен, кількість набраних балів якого за останній тур є найбільшою. У випадку рівності й по цьому показнику, призначаються однакові місця.

9.19. Спортсмени, які в зв`язку з заміною, прийняли участь тільки в одному турі, зі змагань особистого заліку виключаються та враховуються вкінці учасників змагань в порядку отриманих ними місць.

9.20. Переможцем в командному багатотуровому змаганні вважається команда, що отримала найменшу суму місць, зайнятих спортсменами команди за всі тури. У випадку рівності суми місць у двох чи більше команд переможницею вважається команда, яка має найбільшу сумарну кількість балів за всі тури. У випадку рівності сумарної кількості балів за всі тури, переможницею вважається команда, кількість набраних балів якої за останній тур є найбільшою. У випадку рівності й по цьому показнику, призначаються однакові місця.

9.21. Для особисто-командних змагань, у випадку, коли хоча б в одній зоні є більше ніж 20 секторів, у методику розрахунків вводиться додаткове ділення зони на півзони.

9.22. Нагородження переможців проводиться згідно регламенту зазначеного в Положенні про змагання.

9.23. На всеукраїнських змаганнях під час процедури нагородження обов`язково оголошуються всі місця, зайняті спортсменами (командами) на цих змаганнях, з основного протоколу змагань, всі заявлені протести з відповідно прийнятими Суддівською колегією рішеннями та санкції, що застосовані до спортсменів (команд) з обов`язковим зазначенням прізвищ цих спортсменів (назв команд) та назв федерацій, які вони представляють.

10. ПРОТЕСТИ

10.1. Кожний учасник змагань має право подавати протести стосовно рішення суддів або порушень спортсменами, командами, тренерами, представниками команд та суддями Правил та Положення про змагання. Протест подається письмово через тренера команди до Суддівської колегії.

10.2. Протести, за винятком тих, що стосуються визначення, місць, подаються не пізніше, ніж через 1 годину після закінчення відповідного туру змагань. Протести, що стосуються визначення місць, повинні бути подані не пізніше 30 хвилин після офіційного оголошення результатів відповідного туру або загальних результатів змагання.

10.3. Рішення щодо протестів (за винятком тих, що стосуються розподілу місць), повинні бути прийняті суддівською колегією до затвердження результатів туру або змагань. Під час розгляду кожного протесту ведеться протокол.

10.4. Тренер (капітан) команди, яка подала протест, зобов’язаний бути присутнім на засіданні Суддівської колегії під час розгляду протесту.

10.5. Рішення щодо протестів приймається відкритим голосуванням Суддівської колегії більшістю голосів. Рішення Суддівської колегії щодо протестів є остаточним та затверджується головним суддею.

11. САНКЦІЇ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО СПОРТСМЕНІВ

11.1. За порушення цих Правил та Положення про змагання, протягом одного змагання, до спортсменів застосовуються наступні санкції: зауваження, попередження, зняття зі змагань, дискваліфікація, безстрокова дискваліфікація з позбавленням права участі у змаганнях з риболовного спорту всіх статусів та всіх дисциплін.

11.2. Про всі порушення Правил та Положення про змагання, порушників та об`явлених їм зауваженнях чи попередженнях, судді в зонах повинні в письмовому вигляді (протокол порушень) повідомляти Суддівську колегію, яка має право винесення відповідних санкцій, аж до зняття зі змагань.

11.3. Зауваження чи попередження може бути оголошено спортсмену суддею в зоні або головним суддею. Спортсмен, у відношенні до якого винесена санкція, повинен бути негайно про це проінформований. Під час туру змагання він повинен припинити ловлю та негайно усунути причину, яка викликала відповідну санкцію.

11.4. У випадку, коли спортсмен (команда, «тандем») знятий зі змагання рішенням Суддівської колегії, стартовий внесок та інші витрати понесені спортсменом (командою, «тандемом»), організацією (федерацією, клубом), що проводила ці змагання, не повертаються.

11.5. Санкція «зауваження» виноситься спортсменам за:

- за відсутність у спортсмена стартового номеру (якщо він передбачений Положенням про змагання;

- втручання в роботу судді, за грубість та сперечання з суддею;

- порушення таких пунктів Правил: 8.21; 8.23; 8.24; 8.25; 8.26; 8.27; 8.37; 8.46; 8.49;

11.6. Санкція «попередження» обов`язково фіксується у протоколі порушень з зазначенням пункту Правил, який був порушений й підписується суддею в зоні та спортсменом, до якого була винесена відповідна санкція. Протоколи порушень в зонах після закінчення туру здаються до Суддівської колегії.

11.7. Санкція «попередження» виноситься командам за:

- участь спортсмена, що недопущений до змагань;

- відсутність команди на церемонії відкриття та закриття змагань без дозволу головного судді;

- Попередження оголошені двом спортсменам команди;

- за ловлю риби запасним спортсменом, координаторами або тренером команди під час змагань на всій території водойми, де проходять змагання.

11.7.1. Санкція «попередження» виноситься спортсмену за:

- відсутність спортсмена на церемонії відкриття та закриття змагань без дозволу головного судді (у випадку змагання особистого заліку);

- купання у водоймі в період проведення змагань;

- пред`явлення на перевірку Суддівській колегії насадок, прикормок та тваринних складових не у мірній тарі;

- використання сита для просіювання та механічних засобів для перемішування прикормки після її перевірки Суддівською колегією;

- заброс оснастки ближче ніж дозволено Положенням про змагання;

- відсутність в секторі під час сигналу «старт» або «фініш»;

- випускання в саж риби, пійманої після сигналу «фініш». При цьому суддею в зоні з улову спортсмена вилучається найбільша рибина, яка без зважування відпускається у водойму;

- передчасне відпускання риби у водойму (до команди «зважування закінчено»);

- винос улову за межі сектора до команди «зважування закінчено»;

- порушення таких пунктів Правил: 8.1; 8.2; 8.3; 8.6; 8.13; 8.15; 8.16; 8.17; 8.19; 8.28; 8.31; 8.32; 8.33; 8.34; 8.36; 8.38; 8.40; 8.44; 8.45; 8.46; 8.52;

- повторне винесення санкції «зауваження» на протязі одного змагання.

11.8. На всеукраїнських змаганнях, спортсмен (команда), що отримав попередження, має його за собою два роки з дня оголошення санкції.

11.9. Санкція «зняття зі змагань» позбавляє спортсмена (команду) на право далі продовжувати дані змагання, а також, за рішенням Суддівської колегії, може позбавити на право участі у наступних всеукраїнських змаганнях до кінця календарного року. Розгляд санкції «зняття зі змагань» оформлюється протоколом Суддівської колегії та направляється до Дисциплінарної комісії.

11.10. Санкція «зняття зі змагань» виноситься команді за:

- повторне порушення Правил, що викликало санкцію «попередження», за наявністю вже винесеного попередження;

- за відсутність команди на обов`язковому тренуванні без завчасного попередження (не пізніше ніж за 1 день) членів Суддівської колегії.

11.10.1. Санкція «зняття зі змагань» виноситься спортсмену за:

- повторне порушення Правил, що викликало санкцію «попередження»;

- перебування спортсмена у нетверезому стані чи в стані наркотичного сп`яніння на заходах, передбачених регламентом змагання;

- неспортивну поведінку, що проявляється в грубій, зневажливій формі до учасників змагання;

- неявку до місця жеребкування до кінця жеребкування першого туру змагань (змагання особистого заліку);

- відмову усунути причину, що викликала санкцію «зауваження» або «попередження»;

- умисну зміну границь сектора;

- відмову судді зони у перевірці прикормок, насадок, тваринної складової та іншого спорядження що знаходиться у секторі спортсмена під час змагання;

- навмисне переховування забороненої (зайвої кількості) прикормки або насадки від перевірки;

- використання заборонених Правилами або Положенням про змагання снастей та оснасток;

- навмисне багріння риби або використання пристроїв автоматичного підсікання;

- за рибу, спійману та випущену в саж після сигналу «перервати ловлю»;

- відмову підписуватись під своїм порушенням у протоколі порушень, за рішенням, яке виноситься під час проведення туру Суддівською колегією.

11.11. Санкція «дискваліфікація» виноситься Дисциплінарною комісією (або іншим органом, що виконує її функції) на основі протоколу змагання, що надсилається Суддівською колегією, спортсмену (команді), знятому двічі на протязі календарного року з всеукраїнських змагань за порушення Правил та Положень. «Дискваліфікація» передбачає недопущення спортсмена (команди) до всеукраїнських змагань на певний період (наприклад: на наступний календарний рік). Період визначається рішенням Дисциплінарної комісії.

11.12. Спортсмен, який був помічений у підкупі, підтасуванні результатів змагання, підкладанні риби, пійманої не в заліковий час, передаванні своєї риби іншому учаснику або прийманні риби від іншого учасника негайно позбавляється права продовжувати змагання та, за подальшим рішенням Дисциплінарної комісії, може бути усунений від участі у всеукраїнських змаганнях із наступною дискваліфікацією на поточний та два наступних календарний ріки. Спортсмен, двічі помічений у вищезазначених діях, дискваліфікуються з позбавленням права участі у змаганнях з риболовного спорту всіх статусів та всіх дисциплін довічно. Розгляд санкції «дискваліфікація» оформлюється протоколом Дисциплінарної комісії та зберігається в архіві ФРСУ.

11.13. Винесені спортсмену санкції (окрім «зауваження») заносяться до його кваліфікаційної книжки, в зведений протокол змагання і виписку з нього.

11.14. До тренера (координатора) команди можуть бути застосовані такі санкції, як «усне попередження». Виконується членами Суддівської колегії, за заважання іншим учасникам змагань або членам Суддівської колегії виконувати свої обов`язки. При об`явленому третьому «усному попередженні» тренер (координатор) повинен негайно залишити зону змагань до кінця змагання. При невиконанні тренером (координатором) нижчезазначеної умови (залишення зони), за рішенням, яке виноситься під час проведення туру Суддівською колегією, команда, до якої він належить, знімається зі змагань.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Правила затверджуються Президентом ФРСУ.

12.2. Дані Правила діють на всій території України.

12.3. Президія ФРСУ має право вносити корегування та зміни до даних Правил, шляхом голосування членів Президії.

 

Затверджую,

Президент Федерації риболовного спорту України Левченко В.В.

Ви тут: Головна Правила Правила проведення змагань з ловлі риби фідером